Wizja lokalna w nowym Prawie zamówień publicznych – Jak to działa w Asystencie Postępowania?

Zamawiający w nowym Prawie zamówień publicznych ma możliwość ustalenia zarówno wizji lokalnej obowiązkowej – jeżeli wymaga tego specyfika przedmiot zamówienia, jak i wizji lokalnej nieobowiązkowej dla wykonawców zainteresowanych dokładną analizą przyszłego miejsca realizacji zamówienia. Brak odbycia wizji lokalnej może dla wykonawcy oznaczać odrzucenie jego oferty.

Skoro ustawodawca w nowym Prawie zamówień publicznych przewiduje tak daleko idące konsekwencje jak odrzucenie oferty wykonawcy za brak odbycia wymaganej wizji lokalnej, to bezwzględnym obowiązkiem zamawiającego jest bardzo precyzyjne określenie w SWZ warunków odbycia takiej wizji, takich jak: data odbycia wizji lokalnej, miejsce, zasady zgłaszania udziału wykonawców w odbyciu wizji, wskazanie osób odpowiedzialnych po stronie zamawiającego.

Jednocześnie należy pamiętać, że jeżeli zamawiający planuje wprowadzić obowiązek złożenia oferty dopiero po odbyciu wizji lokalnej przez wykonawców albo jeżeli przewiduje wyłącznie możliwość odbycia wizji lokalnej przez zainteresowanych wykonawców, musi wyznaczać terminy składania ofert dłuższe od minimalnych.

Jak to działa w Asystencie Postępowania?

Przygotowując specyfikację warunków zamówienia, Asystent Postępowania zwraca uwagę m.in. na powyżej wskazane wymagania dotyczące warunków odbycia wizji lokalnej, pilnując aby zamawiający zawsze wyznaczył odpowiedni termin oraz proponując stosowane postanowienia w zakresie warunków odbycia wizji lokalnej.

Zachęcamy do zapoznania się z szerszą publikacją na temat wizji lokalnej na blogu:

Wizja lokalna w nowym Prawie zamówień publicznych – narzędzie do poprawy jakości ofert czy źródło problemów dla zamawiających?


Chcesz mieć pewność, że tworzysz poprawne dokumenty zamówienia (zgodne z nową ustawą o Pzp)?

Skorzystaj z programu do przygotowywania i prowadzenia postępowań za darmo. Dostęp otrzymasz na 30 dni, lub na czas przeprowadzenia jednego postępowania!

  • admin159c

    admin159c

Komentarze

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz politykę prywatności
Komentarz zostanie opublikowany po zaakceptowaniu przez administratora.