Bezpłatne szkolenie online

„Jak prawidłowo przeprowadzić postępowanie 
o udzielenie zamówienia oraz wybrać rzetelnego 
i wiarygodnego wykonawcę?”

14.12.2021 (wtorek)
godzina 9:00-14:30

Cel

Kontrole zamówień publicznych oraz projektów unijnych to chleb powszedni zamawiających i beneficjentów. Ocena i weryfikacja sposobu udzielania zamówień publicznych (szczególnie tych finansowanych ze środków zewnętrznych, w tym środków unijnych) może być natomiast dokonana przez szereg instytucji, takich jak:

 • instytucje zarządzające / instytucje pośredniczące,
 • administracja skarbowa,
 • Urząd Zamówień Publicznych,
 • organy ścigania, takie jak: Centralne Biuro Antykorupcyjne, czy Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
 • Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF).

W najbliższym czasie tych kontroli będzie jeszcze więcej. Po pierwsze kończy się perspektywa finansowa 20214 – 2020, co oznacza większą liczbę kontroli projektów realizowanych i już zakończonych (zarówno w zakresie zasady konkurencyjności, jak i prawa zamówień publicznych). Po drugie od stycznia 2021 roku obowiązuje nowa ustawa prawo zamówień publicznych. Mimo że wszyscy przyzwyczailiśmy się już do nowego prawa zamówień publicznych, to jednak wielu zamawiających (ale także wykonawców) nie ukrywa, że ma problem ze stosowaniem tych przepisów. Sporo kwestii wymaga wyjaśnienia, ukształtowania się linii orzeczniczej Krajowej Izby Odwoławczej, czy spójnych komentarzy. Większą jednak trudnością są „pułapki” związane z przygotowywaniem i prowadzeniem postępowań w oparciu o nowe przepisy, czy po prostu ich nieznajomość.

W trakcie całodniowego szkolenia online nasi prelegenci (prawnicy Wielkopolskiej Grupy Prawniczej) zwrócą uwagę na najważniejsze problemy związane z prowadzeniem postępowań (w ramach prawa zamówień publicznych, ale także zasady konkurencyjności) oraz postarają się udzielić odpowiedzi na poniższe zagadnienia:

 • jak zatem unikać błędów w toku postępowania?
 • w jaki sposób dokonać wyboru wykonawcy, tak aby nie narazić się na konsekwencje?
 • jak wybrać wykonawcę rzetelnego, wiarygodnego, takiego który daje rękojmię należytego wykonania umowy?
 • jak stosować fakultatywne przesłanki wykluczenia z postępowania?
 • jakie pułapki czekają na beneficjentów w toku postępowania w ramach zasady konkurencyjności?

W trakcie spotkania zaprezentujemy Państwu także program Asystent Postępowania.

ASYSTENT POSTĘPOWANIA

to kompleksowe narzędzie będące odpowiedzią na cyfryzację zamówień publicznych oraz zbierające informacje publiczne istotne dla wszystkich uczestników rynku zamówień publicznych.

Asystent Postępowania może być sfinansowany w ramach programu Cyfrowa Gmina!

Sprawdź szczegóły

Dla kogo?

Zapraszamy wszystkie osoby biorące udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia: zamawiających, wykonawców i beneficjentów środków unijnych.

Dlaczego warto?

 • swoją wiedzą dzielić się z Państwem będą prawnicy Wielkopolskiej Grupy Prawniczej – jednej z najbardziej doświadczonych i uznanych kancelarii w obszarze prawa zamówień publicznych oraz wydatkowania środków unijnych
 • w trakcie poszczególnych prezentacji będziemy się z Państwem dzielić naszą wiedzą, którą wynosimy w związku z kontrolą zamówień publicznych oraz zasady konkurencyjności prowadzoną na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (z którym współpracujemy już od 2014 r.), czy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • w trakcie spotkania zaprezentujemy Państwu innowacyjny na rynku zamówień publicznych program Asystent Postępowania
 • pokażemy Państwu, jakie narzędzia informatyczne pomagają uczestnikom rynku zamówień publicznych prawidłowo przeprowadzić postępowanie oraz wybrać rzetelnego wykonawcę

Program

 • 9:00 - 9:45

  Paweł Sendrowski

  Jak nie popełniać błędów w postępowaniach o udzielenie zamówienia?

 • 9:45 - 10:25

  Konrad Jaśkowiak

  Asystent Postępowania – narzędzie do przygotowywania Specyfikacji Warunków Zamówienia

 • 10:25 - 10:40

  Paweł Sendrowski

  Baza wykonawców, w stosunku do których mogą wystąpić podstawy do wykluczenia  – narzędzie do weryfikacji wykonawców

 • 10:40 - 11:00

  Przerwa

 • 11:00 - 11:40

  Ewa Walkowiak

  Wprowadzenie zamawiającego w błąd jako fakultatywne podstawy wykluczenia wykonawcy z postępowania

 • 11:40 - 12:20

  Maurycy Maślankowski

  Niewykonywanie lub nienależyte wykonanie umowy w sprawie zamówienia publicznego jako fakultatywne podstawy wykluczenia wykonawcy z postępowania

 • 12:20 - 13:00

  Łukasz Strzeżyński

  Jak prowadzić postępowania w Asystencie Postępowania?

 • 13:00 - 13:30

  Przerwa

 • 13:30 - 14:10

  Karolina Tempińska

  Na co zwrócić szczególną uwagę przeprowadzając postępowanie na zasadzie konkurencyjności?

 • 14:10 - 14:30

  Dyskusja – odpowiedzi na pytania uczestników zadawane na czacie

 • 14:30

  Zakończenie szkolenia

Prelegenci

 • Paweł Sendrowski

  Paweł Sendrowski

  Radca prawny, wspólnik zarządzający w Wielkopolskiej Grupie Prawniczej.
  Paweł Sendrowski

  Paweł Sendrowski

  Radca prawny, wspólnik zarządzający w Wielkopolskiej Grupie Prawniczej.

  W ramach swojej działalności prawniczej specjalizuje się w kilku powiązanych ze sobą dziedzinach prawa: zamówieniach publicznych, dyscyplinie finansów publicznych oraz w zakresie prawidłowego wydatkowania środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Autor komentarzy: „Zamówienia tego samego rodzaju. Prawidłowe szacowanie wartości zamówienia” oraz „Procedury wydatkowania środków unijnych w perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020” Komentuje zagadnienia związane z zamówieniami publicznymi m.in. dla Wolters Kluwer S.A.

  Z ramienia Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego prowadzi kontrolę postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, finansowanych ze środków zewnętrznych, w tym środków z Unii Europejskiej.

  Jest twórcą programu do obsługi postępowań o udzielenie zamówienia publicznego Asystent Postępowania. W związku ze swoją specjalizacją prowadzi szkolenia dotyczące prawa zamówień publicznych, udzielania zamówień podprogowych oraz zasady konkurencyjności, m.in. dla Wolters Kluwer S.A., Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych, czy Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Jest współautorem bloga poświęconego tematyce prawa zamówień publicznych oraz tematyce wydatkowania środków unijnych (www.postepowania.pl lub www.pzp.wgpr.pl). Autor publikacji na temat zagranicznych zamówień publicznych, w tym zamówień w ramach systemu Narodów Zjednoczonych.

 • Ewa Walkowiak

  Ewa Walkowiak

  Radca prawny, kierownik działu zamówień publicznych i wydatkowania środków unijnych.
  Ewa Walkowiak

  Ewa Walkowiak

  Radca prawny, kierownik działu zamówień publicznych i wydatkowania środków unijnych.

  Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu.

  Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w renomowanych kancelariach prawnych. Posiada doświadczenie w zakresie zagadnień związanych z zamówieniami publicznymi oraz w doradztwie prawnym zamawiającym, wykonawcom oraz podmiotom świadczącym usługi inżyniera kontraktu w realizacji kontraktów o zamówienie publiczne. Posiada również doświadczenie w reprezentowaniu uczestników procesu inwestycyjnego w postępowaniach przed sądami powszechnymi.

 • Karolina Tempińska

  Karolina Tempińska

  Starszy aplikant radcowski. Lider zespołu ds. unijnych.
  Karolina Tempińska

  Karolina Tempińska

  Starszy aplikant radcowski. Lider zespołu ds. unijnych.

  Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Absolwentka prawa europejskiego na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz prawa na SWPS Uniwersytecie Humanistyczno-Społecznym, Wydział Zamiejscowy w Poznaniu. Interesuje się tematyką europejską, w szczególności środkami unijnymi w zamówieniach publicznych oraz kwalifikowalnością wydatków w ramach projektów współfinansowanych z UE.

  Specjalizuje się w obsłudze klientów będących beneficjentami środków unijnych na każdym etapie realizacji projektów. Przyświeca jej założenie, że każde naruszenie w projekcie zdiagnozowane na odpowiednim etapie można rozwiązać bez konieczności nałożenia na beneficjenta korekty finansowej.

 • Konrad Jaśkowiak

  Konrad Jaśkowiak

  Kierownik działu sprzedaży i marketingu.
  Konrad Jaśkowiak

  Konrad Jaśkowiak

  Kierownik działu sprzedaży i marketingu.

  Wiedzę zdobywał na Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi ze specjalnością administracja publiczna i  Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu ze specjalnością stosunki międzynarodowe. Jest także absolwentem studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu na kierunku zarządzanie kadrami.

  Praktykę menadżerską zawdzięcza pracy w firmach o zasięgu ogólnopolskim. Posiada długoletnie doświadczenie m.in. w branży reklamowej i wydawnictwie Wolters Kluwer sp. z o.o.  W sprzedaży B2B aktywnie od 2004 roku.

 • Łukasz Strzeżyński

  Łukasz Strzeżyński

  Starszy specjalista ds. zamówień publicznych.
  Łukasz Strzeżyński

  Łukasz Strzeżyński

  Starszy specjalista ds. zamówień publicznych.

  Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydziału Prawa i Administracji. Ukończył również podyplomowe studia na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu w zakresie zamówień publicznych.

  Zagadnieniem zamówień publicznych od strony praktycznej zajmuje się już od ponad 4 lat z punktu widzenia tak zamawiających, jak i wykonawców. Posiada wszechstronne doświadczenie w tym zakresie, a przez lata wyrobił sobie zrozumienie potrzeb obu stron biorących udział w postępowaniach o udzielanie zamówień publicznych. W kancelarii Wielkopolska Grupa Prawnicza zajmuje się zarówno prowadzeniem na rzecz Klientów kancelarii postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, jak również doradztwem w tym zakresie. Współuczestniczy w obsłudze Ministerstwa Rozwoju z zakresu prawa zamówień publicznych.

  Współtwórca programu Asystent Postępowania.

 • Maurycy Maślankowski

  Maurycy Maślankowski

  Starszy specjalista ds. zamówień publicznych.
  Maurycy Maślankowski

  Maurycy Maślankowski

  Starszy specjalista ds. zamówień publicznych.

  Ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych oraz partnerstwa publiczno-prywatnego na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej.

  W kancelarii pełni funkcję starszego specjalisty ds. zamówień publicznych. Zajmuje się doradztwem w prowadzeniu na rzecz, zarówno zamawiających, jak i wykonawców postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Posada także doświadczenie w przygotowywaniu odwołań oraz występowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą. Współuczestniczy w obsłudze Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z zakresu prawa zamówień publicznych.

Organizatorzy

 • Wielkopolska Grupa Prawnicza
 • Asystent postępowania

Zarejestruj się na szkolenie