Pełnomocnik strony w postępowaniu odwoławczym

Poprzednio obowiązujące Prawo zamówień publicznych z 2004 r. (p.z.p.) nie zawierało żadnych regulacji dotyczących tego, kto może być pełnomocnikiem w postępowaniu przed KIO. Wątek ten zatem nie był szczegółowo badany w toku postępowania odwoławczego.

W nowo obowiązującej ustawie z roku 2019 mamy w tym zakresie już konkretne ograniczenia, sformułowane w przepisie art. 510 p.z.p., który stanowi:

  1. Pełnomocnikiem może być adwokat lub radca prawny, a ponadto osoba sprawująca zarząd majątkiem lub interesami strony lub uczestnika postępowania oraz osoba pozostająca ze stroną lub uczestnikiem postępowania w stosunku zlecenia, jeżeli przedmiot sprawy wchodzi w zakres tego zlecenia.
  2. Pełnomocnikiem osoby prawnej, przedsiębiorcy, w tym nieposiadającego osobowości prawnej, lub jednostki nieposiadającej osobowości prawnej może być również pracownik tej jednostki.

W praktyce wskazana regulacja zapewne upowszechni – dla wszystkich tych „pełnomocników”, którzy nie posiadają statusu adwokata lub radcy prawnego – wykorzystywanie stosunku zlecenia, jako prawnej podstawy do reprezentowania strony lub uczestnika postępowania przez Krajową Izbą Odwoławczą. Warto zauważyć, że ustawodawca – w porównaniu analogicznej regulacji z Kodeksu postępowania cywilnego – odstąpił od wymogu stałości zlecenia, zachowując jedynie regułę, że to treść stosunku podstawowego (zlecenia) determinuje możliwość udzielenia pełnomocnictwa.


Chcesz mieć pewność, że tworzysz poprawne dokumenty zamówienia (zgodne z nową ustawą o Pzp)?

Skorzystaj z programu do przygotowywania i prowadzenia postępowań za darmo. Dostęp otrzymasz na 30 dni, lub na czas przeprowadzenia jednego postępowania!

  • admin159c

    admin159c

Artykuły o podobnej tematyce

Komentarze

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz politykę prywatności
Komentarz zostanie opublikowany po zaakceptowaniu przez administratora.