Nowe prawo zamówień Publicznych

Bądź gotowy na nowe Prawo zamówień publicznych!

Nowe regulacje prawne dotyczące rynku zamówień publicznych obowiązują już od 1 stycznia 2021! Sprawdź, jak Asystent Postępowania pomoże ci wdrożyć zapisy nowej ustawy w życie codzienne podmiotu, który reprezentujesz.

Występujesz w postępowaniach o zamówienie publiczne w roli zamawiającego? A może jako wykonawca bierzesz udział w przetargach?
Pomożemy Ci odnaleźć się w nowej rzeczywistości! ASYSTENT POSTĘPOWANIA to inteligentny program do prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z nową ustawą Prawo zamówień publicznych oraz w ramach zasady konkurencyjności.

Nie wiesz od jakich czynności rozpocząć postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego?

Asystent Postępowania kompleksowo prowadzi przez cały proces postępowania – od jego przygotowania, aż do wyboru wykonawcy zgodnie z wymogami nowego p.z.p. przy zachowaniu pełnej kontroli nad przygotowaniem i przebiegiem postępowania, niezależnie czy prowadzone postępowanie jest w trybie przetargu nieograniczonego, w trybie podstawowym czy zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Masz problem z tworzeniem dokumentacji zgodnej z obowiązującym prawem?

Z Asystentem Postępowania to nic trudnego! Nasze rozwiązanie zapewnia użytkownikom niezbędne, interaktywne narzędzia, które umożliwiają, po wypełnieniu odpowiednich danych, wygenerowanie gotowych dokumentów do prowadzenia postępowania. W ten sposób możesz utworzyć i pobrać specyfikację warunków zamówienia wraz z załącznikami, takimi jak: wykaz osób, wykaz zdolności technicznych lub zawodowych itp., dokument z ustalenia wartości zamówienia czy wymagane oświadczenia pracowników zamawiającego.

Obawiasz się obowiązkowej pełnej elektronizacji zamówień publicznych?

Niepotrzebnie. Asystent Postępowania jest dostosowany do wymogów elektronizacji. Umożliwia użytkownikom złożenie oferty oraz kontakt z zamawiającym, a przy tym posiada przyjazny interfejs, jest prosty w obsłudze i intuicyjny.

ASYSTENT POSTĘPOWANIA poprowadzi Cię przez świat zamówień publicznych. Stosuj nowe Prawo zamówień publicznych razem z Asystentem Postępowania.


Chcesz mieć pewność, że tworzysz poprawne dokumenty zamówienia (zgodne z nową ustawą o Pzp)?

Skorzystaj z programu do przygotowywania i prowadzenia postępowań za darmo. Dostęp otrzymasz na 30 dni, lub na czas przeprowadzenia jednego postępowania!

  • admin159c

    admin159c

Komentarze

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz politykę prywatności
Komentarz zostanie opublikowany po zaakceptowaniu przez administratora.