Specyfikacja Warunków Zamówienia – wzór w pdf. Sprawdź, jak wygląda wygenerowana specyfikacja?

Specyfikacja Warunków Zamówienia Wzór zgodny z Ustawą Pzp 2021

Jedną z rzeczy, która wyróżnia Asystenta Postępowania spośród innych programów służących do obsługi zamówień publicznych, jest możliwość tworzenia od podstaw dokumentów zamówienia w ramach nowego prawa zamówień publicznych, m.in. Specyfikacji Warunków Zamówienia

Specyfikacja Warunków Zamówienia Wzór 2021

Pobierz Specyfikację Warunków Zamówienia wygenerowaną przez Asystenta Postępowania (pdf)

Pobieram

 

Jak działa system generujący Specyfikację Warunków Zamówienia?

Program jest tak przygotowany, żeby użytkownik prowadzony był przez wszystkie niezbędne elementy SWZ. Program podpowiada, w jaki sposób wypełnić dokumenty, na jakie elementy zwrócić uwagę, oblicza niezbędne terminy, czy wskazuje na wysokość wymaganego wadium lub zabezpieczenia należytego wykonywania umowy.

Korzystanie z funkcji SWZ programu krok po kroku – krótki opis zasady działania modułu:

 • Z lewej strony ekranu widzimy kolejne kroki, które powinniśmy przejść podczas przygotowywania Specyfikacji (kroki te wynikają z przepisów ustawy – pracując z Asystentem Postepowania, pracujesz na regularnie uaktualnianym programie, stosownym do obowiązujących przepisów)
 • Program zaznacza na zielono kroki, które już wykonaliśmy, oraz podkreśla element, nad którym pracujemy w danym momencie
 • Na środku widzimy ekran roboczy, tj. miejsce, w którym wypełniamy poszczególne elementy Specyfikacji  (program sam podpowiada nam, w jaki sposób wypełnić poszczególne elementy)
 • Uzupełniając treść na bieżąco widzimy, jak to się prezentuje w podglądzie widocznym z prawej strony (kolor czerwony oznacza, że jesteśmy w trakcie pracy nad danym elementem i nie jest on jeszcze zatwierdzony)
 • Informacje, które podajemy są zapamiętywane przez program i możemy je wykorzystywać w innych modułach Asystenta Postępowania
 • Również dane, które zapisaliśmy we wcześniejszych krokach (moduł Przygotowanie Postępowania) będą wpływały na wybór opcji module Specyfikacja Warunków Zamówienia – program w sposób inteligentny dostosowuje wymogi ustawy i decyzje podejmowane podczas wypełniania danych w systemie do finalnego kształtu dokumentu (daje to Państwu pewność, że dokument jest przygotowany zgodnie ze sztuką i zgodny z nową ustawą). Przykładowo od wyboru wariantu trybu podstawowego, będzie zależało, jaką treść będzie podpowiadał w kolejnych etapach Specyfikacji.
 • Po wypełnieniu wszystkich elementów możemy wygenerować przygotowaną przez nas Specyfikację Warunków Zamówienia (a także inne dokumenty, które pojawiają się w toku postępowania)

 

Screen z programu – przygotowanie Specyfikacji Warunków Zamówienia

 

Film instruktażowy – przygotowanie Specyfikacji Warunków Zamówienia w Asystencie Postępowania

 

 

Przykładowo, w ramach opisu przedmiotu zamówienia program prowadzi nas przez następujące elementy:

 • informacje podstawowe o przedmiocie zamówienia
 • kody CPV
 • postanowienia dotyczące równoważności
 • żądanie złożenia certyfikatu w celu potwierdzenia zgodności ofertowych produktów z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia
 • żądanie złożenia przedmiotowych środków dowodowych (innych niż certyfikaty)
 • wymagania w zakresie zatrudniania na podstawie stosunku pracy
 • wymagania w zakresie zatrudniania osób szczególnie chronionych
 • wymagania w zakresie możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 Pzp
 • wizja lokalna oraz sprawdzenie dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u zamawiającego
 • oferty wariantowe
 • dopuszczalność walut obcych
 • zwrot kosztów
 • obowiązek osobistego wykonania

W ramach każdego z tych elementów program proponuje konkretną treść, zgodną z przepisami nowego prawa zamówień publicznych.

Z Asystentem Postępowania stworzenie SWZ jest niezwykle proste.

 

Pytania i odpowiedzi – działanie modułu SWZ

Czy Asystent Postępowania jest zgodny z nową Ustawą Pzp obowiązującą od 2021 r?

Asystent Postępowania to program, który ma ułatwiać przebrnięcie przez proces udzielania zamówienia w związku z wejściem w życie nowego prawa zamówień publicznych.

Tworząc program, staraliśmy się, aby użytkownicy otrzymywali jak najwięcej istotnych z punktu widzenia prowadzonego postępowania podpowiedzi.

M.in. w ramach tworzonej w systemie Specyfikacji Warunków Zamówienia, w zakresie podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, program po wybraniu przez użytkownika odpowiedniej podstawy do wykluczenia wskazuje, jakiego dokumentu lub oświadczenia (tzw. podmiotowe środki dowodowe) należy wymagać, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.

Jest to bardzo wygodne dla wszystkich użytkowników narzędzie, dzięki któremu użytkownik nie musi samodzielnie analizować treści rozporządzenia.

 

Czy w ramach nowego prawa zamówień publicznych w Specyfikacji Warunków Zamówienia można przewidzieć obowiązek zamawiającego wezwania wykonawcy do złożenia lub uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych?

Asystent Postępowania odpowiada na to pytanie podczas przygotowywania dokumentacji, proponując jednocześnie użytkownikowi odpowiednią treść Specyfikacji Warunków Zamówienia.

 

 

 

 


Chcesz mieć pewność, że tworzysz poprawne dokumenty zamówienia (zgodne z nową ustawą o Pzp)?

Skorzystaj z programu do przygotowywania i prowadzenia postępowań za darmo. Dostęp otrzymasz na 30 dni, lub na czas przeprowadzenia jednego postępowania!

 • admin159c

  admin159c

Artykuły o podobnej tematyce

Komentarze

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz politykę prywatności
Komentarz zostanie opublikowany po zaakceptowaniu przez administratora.