Polityka prywatności

§ 1 [Postanowienia ogólne]

1. Polityka prywatności ma charakter informacyjny, co oznacza, że zawiera przede wszystkim zasady dotyczące    przetwarzania danych osobowych przez Administratora w związku z organizacją szkolenia

„Jak prawidłowo przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia oraz wybrać rzetelnego i wiarygodnego wykonawcę?”

organizowanego w dniu 14 grudnia 2021 r. przez Centrum Zamówień Publicznych Paweł Sendrowski („Szkolenie”) w tym zasady przetwarzania danych w serwisie internetowym za pośrednictwem, którego odbywa się rejestracja uczestników na Szkolenie („Serwis Internetowy”), w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych

 1. Administratorem Danych Osobowych podanych w związku z udziałem w Szkoleniu jest Centrum Zamówień Publicznych Paweł Sendrowski z siedzibą w Poznaniu pod adresem: ul. Grudzieniec 64, 60-601 Poznań, posiadającego nr NIP 6112292063, adres e-mail do kontaktu: biuro@postepowania.pl

§ 2 [Cele i podstawa przetwarzania]

 1. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji usługi Szkolenia, promocji Organizatorów oraz podjęcia czynności z tym związanych, w tym ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony praw Administratora.
 2. Podstawą prawną przetwarzania podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit b), c) i f) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które będą miały zastosowanie od 25 maja 2018 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), w treści informacji jako „RODO” co znaczy, że jest to niezbędne dla wykonania umowy, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz dla ewentualnego dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń lub obrony praw Administratora, a w pozostałym zakresie art. 6 ust.1 lit a) RODO tj. zgoda.
 3. Dane osobowe mogą zostać udostępnione:
  1. podmiotom zewnętrznym, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych w oparciu o stosowną umowę, o której mowa w art. 28 RODO takim jak w szczególności podmioty świadczące usługi techniczne, w tym realizację szkolenia; organizatorzy Szkolenia,
  2. podmiotom, w szczególności organom administracji publicznej w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w ramach realizacji praw lub obowiązków Administratora, takim jak w szczególności organy podatkowe,
  3. upoważnionym osobom w ramach działalności Administratora.

§ 3 [Okres przetwarzania]

Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres do czasu zakończenia wykonywania praw lub obowiązków wynikających z realizacji Szkolenia.

§ 4 [Informacja o prawach]

 1. Administrator informuje, że ma Pan/Pani prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
  2. w przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie Pani/Pana zgody, ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  3. Administrator informuje, że ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale było konieczne celem realizacji Szkolenia oraz ochrony praw Administratora.
 3. Administrator nie korzysta z profilowania.

§ 5 [Pliki cookies]

 1. Serwis Internetowy korzysta z plików cookies (tzw. „ciasteczka”). Są to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu Internetowego i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu Internetowego.
 2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu Internetowego pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.
 3. Dane zawarte w plikach cookies mogą być przetwarzane w następujących celach:
  1. realizacji podstawowych funkcjonalności Serwisu Internetowego takich jak identyfikacja Usługobiorców jako zalogowanych i utrzymywania sesji logowania, przechowywanie dynamicznych danych, np. statystyk, podsumowań;
  2. dostosowywania zawartości Serwisu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy;
  3. zapamiętywania lokalizacji IP, strefy czasowej;
  4. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania z Serwisu Internetowego;
  5. prawidłowego funkcjonowanie Serwisu Internetowego;
  6. personalizacji i publikacji treści reklamowych zamieszczanych w Serwisie Internetowym, zgodnych z zainteresowaniami Usługobiorców
  7. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu Internetowego korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  8. zachowania informacji o poleceniach usług na potrzeby programu poleceń.
 4. Przeglądarki internetowe dostępne na rynku domyślnie w większości akceptują zapisywanie plików cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików cookies, w tym ostatnim wypadku może to jednak mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Serwisu Internetowego.
 5. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików cookies przez Serwis Internetowy, zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.
 6. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach:
  1. w przeglądarce Chrome;
  2. w przeglądarce Firefox;
  3. w przeglądarce Internet Explorer;
  4. w przeglądarce Opera;
  5. w przeglądarce Safari;
  6. w przeglądarce Microsoft Edge.
 7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu Internetowego mogą być również wykorzystywane przez współpracujące z Administratorem Serwisu Internetowego podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google, Facebook i Twitter.
 8. Administrator korzysta z usługi Google Analytics w celu analizy ruchu na stronie.
 9. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/