Plan postępowań o udzielenie zamówień

Plan postępowań o udzielenie zamówień  – Jak to działa w Asystencie Postępowania?

Zgodnie z art. 23 p.z.p. zamawiający publiczni zobowiązani są (nie później niż w terminie 30 dni od dnia przyjęcia budżetu lub planu finansowego przez uprawniony organ) do sporządzenia planu postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewidują przeprowadzić w danym roku finansowym.

Plan postępowań o udzielenie zamówień zawiera w szczególności informacje dotyczące:

  • przedmiotu zamówienia
  • rodzaju zamówienia według podziału na zamówienia na roboty budowlane, dostawy lub usługi
  • przewidywanego trybu albo procedury udzielenia zamówienia
  • orientacyjnej wartości zamówienia
  • przewidywanego terminu wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia

Plan należy aktualizować.

Asystent Postępowania zawiera funkcjonalność umożliwiającą przygotowanie, jak również aktualizację planu postępowań o udzielenie zamówień w prosty i przystępny sposób.

Zachęcamy do skorzystania z naszego narzędzia.


Chcesz mieć pewność, że tworzysz poprawne dokumenty zamówienia (zgodne z nową ustawą o Pzp)?

Skorzystaj z programu do przygotowywania i prowadzenia postępowań za darmo. Dostęp otrzymasz na 30 dni, lub na czas przeprowadzenia jednego postępowania!

  • admin159c

    admin159c

Artykuły o podobnej tematyce

Komentarze

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz politykę prywatności
Komentarz zostanie opublikowany po zaakceptowaniu przez administratora.