Baza i wyszukiwarka wykonawców, którzy w związku z realizacją umów o udzielenie zamówienia otrzymali kary umowne, z którymi rozwiązano umowę, odstąpiono od umowy, których pozwano

Zamawiający zobowiązani są do weryfikacji rzetelności wybieranych w przetargach publicznych wykonawców. Służyć ma to zarówno interesowi publicznemu (wydatkowaniu środków publicznych w sposób racjonalny, celowy i terminowy), jak i zapewnieniu wszystkim podmiotom równych szans i możliwości realizacji zadań finansowanych ze środków publicznych (realizując naczelną zasadę wspólnotową – uczciwej konkurencji). Zamawiający mają jednak bardzo ograniczone możliwości weryfikacji z uwagi na brak bazy wykonawców, którzy nienależycie realizują zamówienia publiczne w Polsce. Nie istnieje obecnie, dostępna jeszcze kilka lat temu baza wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie (prowadzona przez Urząd Zamówień Publicznych). Często informacje o nierzetelnym wykonaniu zamówienia przez danego wykonawcę zamawiający uzyskują od innych wykonawców ubiegających się o dane zamówienie.

Planowana do uruchomienia usługa oparta będzie na bazie wykonawców (stworzonej przez zespół Asystenta Postępowania), którzy w związku z realizacją umów o udzielenie zamówienia otrzymali kary umowne, z którymi rozwiązano umowę, odstąpiono od umowy, których pozwano i umożliwiająca wyszukiwanie ich w bazie. Skierowana będzie do podmiotów, które ubiegają się o zamówienia publiczne.

Na podstawie tych danych rejestr będzie na bieżąco aktualizowany. Użytkownik będzie miał możliwość zweryfikowania poszczególnych wykonawców i historii nieprawidłowości związanych z wykonaniem przez nich zamówień publicznych.


Chcesz mieć pewność, że tworzysz poprawne dokumenty zamówienia (zgodne z nową ustawą o Pzp)?

Skorzystaj z programu do przygotowywania i prowadzenia postępowań za darmo. Dostęp otrzymasz na 30 dni, lub na czas przeprowadzenia jednego postępowania!

  • admin159c

    admin159c

Artykuły o podobnej tematyce